TRÆNINGSKURSUS FOR UNDERVISERE – Enhed 7

TRÆNINGSKURSUS FOR UNDERVISERE – Enhed 7

7. Anvendelse af innovative ICT-metoder

IO2 UNIT IV. Anvendelse af innovative ICT-metoder. Dansk Oversættelse

7.1 Discovery learning / gamification

Discovery learning er en form for læring, som baseres på ideen om, at elever bør opdage ting på egen hånd, undersøge problemer og stille kritiske spørgsmål.

Værktøj: https://padlet.com/aliciagh/soraps

Eksempel:

Materialer

Buddhism II. Diffusion in the World
English Spanish Danish German Italian French
Introduction to the Study of Religions: Sociology of religion
English Spanish Danish German Italian French
Islam I. History
English Spanish Danish German Italian French

7.2 Åben diskussion

Vejledende debat: fordomme og stereotyper

Værktøj: http://www.tricider.com/brainstorming/2SZkhHG8f0N

7.3 Problembaseret læring

Problembaseret læring er en elevfokuseret pædagogik, hvori elever som udgangspunkt for erhvervelsen af ny viden skal analysere et bestemt problem.

Eleverne opfordres til aktivt at ræsonnere over og løse problemer ved at fremskaffe og trække autonomt på alle de informationsressourcer, der er nødvendige til formålet.

Eleverne deles ind i grupper, hvilket styrker samarbejdsprocessen.

Værktøj: https://docs.google.com/document/d/1OhXcbnxQcn0qlh_zSofM0v9QKKxqI8Am8h6FHr94Wt8/edit?usp=sharing

7.4 Projektbaseret læring

Projektbaseret læring er en læringsmetode, hvori elever opnår viden og kompetencer ved at arbejde over en længere tidsperiode, hvor de undersøger og svarer på et autentisk, engagerende og komplekst spørgsmål, problem eller udfordring.

Eleverne forventes at benytte teknologi på meningsfulde måder, der kan hjælpe dem med at arbejde sammen, undersøge, analysere, syntetisere og præsentere det, de har lært.

Lav en video

1. Gå til Powtoon https://www.powtoon.com

2. Lav en konto eller brug din facebookkonto til at logge ind.

3. Lav din første video. Du kan vælge en helt blank video, hvor de selv skal lave alting, men vi anbefaler at starte med en forudlavet skabelon.

Eksempel:

Prepare online indhold

1. Download eXeLearning (http://exelearning.net/en/), som er et gratis værktøj til at lave online indhold på din egen computer.

2. Installer SORAPS style for eXeLearning

3. eXeLearning tutorial: http://exelearning.net/html_manual/exe20_en/

Download SORAPS style for eXeLearning

Eksempler

Kursusplan: http://guiasdidacticas.grial.eu/sorapsguidelinesDA/

Undervisningsmateriale: http://guiasdidacticas.grial.eu/evalintocourseweb/

Information til elever: http://antia.fis.usal.es/sharedir/venancio/florencia/